Koaxialkabelns struktur och arbetsprincip

Koaxialkabelns struktur och arbetsprincip

Hej, kom för att konsultera våra produkter!

Som vi alla vet är koaxialkabel en bredbandsledning med låg förlust och hög isolering.Koaxialkabeln består av två koncentriska cylindriska ledare separerade av dielektriska packningar.Kapacitans och induktans fördelade längs koaxiallinjen kommer att generera distribuerad impedans i hela strukturen, nämligen karakteristisk impedans.

Resistansförlusten längs koaxialkabeln gör förlusten och beteendet längs kabeln förutsägbara.Under den kombinerade effekten av dessa faktorer är förlusten av koaxialkabel vid överföring av elektromagnetisk (EM) energi mycket mindre än för antennen i ledigt utrymme, och störningarna är också mindre.

(1) Struktur

Koaxialkabelprodukter har ett externt ledande skärmskikt.Andra materiallager kan användas utanför koaxialkabeln för att förbättra miljöskyddsprestanda, EM-skärmningsförmåga och flexibilitet.Koaxialkabeln kan vara gjord av flätad ledare med tvinnad tråd och genialiskt skiktad, vilket gör kabeln mycket flexibel och omkonfigurerbar, lätt och hållbar.Så länge som koaxialkabelns cylindriska ledare bibehåller koncentricitet, kommer böjning och avböjning knappast att påverka kabelns prestanda.Därför är koaxialkablar vanligtvis anslutna till koaxialkontakter med hjälp av mekanismer av skruvtyp.Använd en momentnyckel för att kontrollera tätheten.

2) Arbetsprincip

Koaxiallinjer har några viktiga frekvensrelaterade egenskaper, som definierar deras potentiella applikationsdjup och gränsfrekvens.Huddjup beskriver fenomenet med högre frekvenssignaler som fortplantar sig längs koaxiallinjen.Ju högre frekvens, desto fler elektroner tenderar att röra sig mot ledarytan på koaxiallinjen.Hudeffekt leder till ökad dämpning och dielektrisk uppvärmning, vilket gör motståndsförlusten längs koaxiallinjen större.För att minska förlusten orsakad av hudeffekt kan koaxialkabel med större diameter användas.

Uppenbarligen är en förbättring av koaxialkabelns prestanda en mer attraktiv lösning, men en ökning av koaxialkabelns storlek kommer att minska den maximala frekvensen som koaxialkabeln kan överföra.När EM-energins våglängd överstiger det tvärgående elektromagnetiska (TEM) läget och börjar "studsa" längs koaxiallinjen till det tvärgående elektriska 11-läget (TE11), kommer koaxialkabelns gränsfrekvens att genereras.Detta nya frekvensläge medför vissa problem.Eftersom det nya frekvensläget fortplantar sig med en annan hastighet än TEM-läget, kommer det att reflektera och störa TEM-modsignalen som sänds genom koaxialkabeln.

För att lösa detta problem bör vi minska storleken på koaxialkabeln och öka gränsfrekvensen.Det finns koaxialkablar och koaxialkontakter som kan nå millimetervågfrekvensen – 1,85 mm och 1 mm koaxialkontakter.Det är värt att notera att en minskning av den fysiska storleken för att anpassa sig till högre frekvenser kommer att öka förlusten av koaxialkabel och minska kraftbearbetningskapaciteten.En annan utmaning vid tillverkning av dessa mycket små komponenter är att strikt kontrollera mekaniska toleranser för att minska betydande elektriska defekter och impedansförändringar längs linjen.För kablar med relativt hög känslighet kommer det att kosta mer att uppnå detta.


Posttid: Jan-05-2023